Quran Elmləri

Quran Müəmmaları

Quran Ziyafəti

İlahi Peyğəmbərlər

İnsaniyyət Ülgüsü

Gizli Xəzinələr

Qarilər

Hikmət Xəzinəsi

İlahi Nişanələr

Müqəddəs Məkanlar

Misralar

Məhəbbət Ocağı

İtaətin Kölgəsində

Yazar Qələmlər

Kitabşünaslıq

İlahi Nemətlər

Sağlamlıq Əmanətdir

Dini Terminlər

Faydalı Məsləhətlər

Özünə İnan və Çalış

Munacat

Daimi Düşmən

Quranın Coğrafiyası


... كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

"Bu bir kitabdır ki, onu sənə insanları Rəbblərinin izni ilə qaranlıqlardan nura tərəf çıxarmağın üçün nazil etdik" ("İbrahim" surəsi, ayə 1).

Quran Allah Kəlamıdır
image
Qurani-Kərim Allahın sözü, Allah isə göylərin və yerin nurudur; demək, onun sözü varlığı işıqlandıran və zülmət pərdələrini parçalayan bir şüadır.
Quran Allahın sözüdür, Allah isə hər şeydən agahdır. Deməli, onun sözü bütün elmlərin, həqiqət və sirlərin mənbəyidir.

Hər kəs ondan (Qurandan) xəbərdar olsa, varlıq aləminin rəmzini tapmış və hər kəs ona diqqət yetirsə, insan nəfsinin üfüqlərini fəth etmiş olar. Hər kəs onun dərinliklərinə baş vursa, qəlbi Allahın eşqiylə alışıb yanar, köksü iman nuru ilə dolar.

Bəli, bu kitab İlahi bir səhifə və nəfis asimani bir töhfədir. O, insanı qaranlıqdan nura, ölümdən həyata, əsarətdən azadlığa və dünyanın zülmətindən xilas edib əbədi səadətə çatdırır.

Bəşəriyyət bu gün İlahi vəhydən uzaq düşməyin fəsadlarını daddıqdan sonra bu asimani səhifənin insan həyatındakı əvəzsiz rolunu başa düşmüş və teşnəliklə Qurana tərəf yönəlmişdir.


Qurani-Kərim İlahi maarifin məcmuəsidir. Onda insanın həyat proqramı, əbədiyyət və səadət mülkünün sirləri var.

Quran bir okeandır. Elə bir okean ki, onun dərinliyinə heç bir şəxs vara bilməz. İnsan həyatı boyu nə axtarıbsa, nəyin arxasınca gedibsə, nə də öz sevincini, öz nicatını tapıbsa, hamısı Quranda vardır. Elə isə insan nəyə görə özünü naməlum üfüqlərdə çaşqın qoyub? Nə üçün bu azadlıq yolunu tərk edib, uzun-uzadı aldadıcı yollarda giriftar olub?

Sən ey öz xoşbəxtliyini dürrü itirmiş kimi axtaran insan! Gəl yaxına, al əlinə, aç və oxu! Orada, onun səhifələrində sənin səadətin gizlənib. O, səni xilas etmək, sənə nicat vermək üçün uca "ərşi-əla"dan yerə, varlıq aləminə enib. O, xilas edən İlahi bir ipdir. Sən ey cəhalətdə qərq olan insan, ondan yapış! O, səni qaranlıqdan xilas edər. Gəl bu İlahi nura sarı, o, səni insan edər!


Səadət Əlizadə

1-ci buraxılış

2-ci buraxılış

3-cü buraxılış

4-cü buraxılış

5-ci buraxılış

6-cı buraxılış

  www.ebedinur.com