Print this page

Misralar

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) aləm aşiq iffətinə Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) səcdə düşür izzətinə

 
(1 Vote)

 

 

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) aləm aşiq iffətinə

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) səcdə düşür izzətinə

 

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) səbri qoyub heyrətdə

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) ad alıbdı qeyrətdə

 

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) Kərbübəla etdi bina

O, bina indi olub aşiq üçün eşqə mina.

 

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) Fatimənin(s.ə.) maralıdır

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) anası tək yaralıdır

 

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) Hüseynə qəm həmdəmidir

Qolları tənnən aralı Əbəlfəzin (ə) məlhəmidir.

 

Salam olsun o Zeynəbə (s.ə.) Kufədə fəryad elədi

Əli (ə) tək nalə çəkib, küffarı bərbad elədi.

 

Dedi Zeynəbdi (s.ə.) adım şahi vila doxtəriyəm

Əsədullah qızıyam həm də Əli (ə) yavəriyəm

 

Sanmayın öldü Hüseyn (ə) kərbübəla yetdi sona

Zindəyəm ölməmişəm mən onun davəriyəm

 

Açaram məktəbi cəng, Kərbübəla var edərəm

Mən ələmdar bacısı min Yəzidi xar edərəm.

 

Elə zənn eyləmiyin yatdı Əbəlfəzl (ə) ələmi

Ağladıb tək-təkini həşrə qədər zar edərəm.

 

Seyyid Orxan Neynəvayi

 

Müəlliflik Hüququ Əbədi Nur müəssisəsinə aiddir

 

 


 1348,