Munacatlar

Merac duasının hikməti

                                                                                           Merac duasının hikməti

"Merac duası" çox uca məqama malik olan bir duadır. Bu duanı Həzrət Əli (ə) Həzrət Peyğəmbər (səlləlahu əleyhi və alihi və səlləm)-dən nəql etmişdir.

Həzrət buyurur: “Merac gecəsi asimana getdikdə yetmiş min hicabı ötüb, qüdrət hicabına çatdım. Orada nurla bir dua yazılmışdı.

Cəbrail (ə) dedi: "Ey Məhəmməd Bu duanı öz ümmətinin möminlərindən başqa heç bir kəsə öyrətmə! Hər kəs bu duanı oxusa, Rəbbin asimanların qapısını onun üzünə açar və Allah-təala öz rəhmət nəzərini həmin şəxslərə şamil edər, onun qüssəsini və hər bir çətinliyini aradan qaldırar. Borcları ödənər və günahları bağışlanar. Həmçinin Peyğəmbərlər və siddiqlər kimi Allah inayətinə şamil olar. Allah-təala onun üçün dürr və yaqutdan min qəsr hazırlayar və hər gün ona 360 dəfə rəhmət göndərilər. Özünün, ata-anasının günahları bağışlanar, onlar üçün 70 il ibadətətin savabı yazılar. Beləliklə dünya və axirət xeyri onun üçün cəm olar. Hər kəs bu duanı müşk və zəfəran ilə yazıb onu hər bir xəstəyə versə, şəfa tapar. Hər kəs bu duanı yazıb özü ilə gəzdirsə şeytanın şərrindən amanda qalar və ona heç bir əziyyət çatmaz. Həmçinin oğrulardan amanda qalar, bütün hacətləri qəbul olar. Hər kəs bu duanı övladının yanına qoyarsa, övladı ilan və əqrəb kimi bütün zəhərli heyvanlardan qorunub saxlanılar. Hər kəs bu duanı özü ilə gəzdirsə, bütün yaxşı işlərdən bəhrələnər. Həmçinin hər kəs bu duanı yazıb evə qoyarsa, ev əhlinin ruzisi çoxalar və onlar bütün giriftarçılıqlardan amanda qalarlar. And olsun səni peyğəmbərliyə seçən Allaha ki, bütün insanlar, cinlər və mələklərin sayı, habelə, dünya və axirət əhlinin sayı çox olsa belə, Qiyamət günün bu duanın savabından bəhrələnər. Buna görə dua Rəbbinin yanında olan ən üstün bir duadır. Onu öz ümmətinə öyrət. Bu dua Allahın inayət etdiyi Cənnət xəzinələrindən biridir".

Dua belədir:

Bismillahir-rahmənir-rahim. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhamməd. "Əllahummə inni əs'əlukə ya mən əqarra ləhu bil-ubudiyyəti kullu mə'bud. Ya mən yəhməduhu kullu məhmud. Ya mən yəfzə'u indəhu mən yəfzə'u indəhu mən yəfzə'u indəhu kullu məcut. Ya mə sualihi ğayru məsdud. Ya mən huvə ğayru məvsufin və lə məhdud. Ya mən ətauhu ğayru məmnu'in və la mənkud. Ya mən huva limən də'ahu ləysə bibə'in niəm ib Ya mən ləysə bivəlidin və la bimə'dud. Ya mən şibhuhu və misluhu ğayru məvcud. Ya mən kərəmuhu və qətluhu ləysə bi məhdud. Ya mən həvzu birrihi lil-ədnəmi məvzu birrihi lil-ədnəmi məv Ya Əllahu ya Rəhmanu ya Rəhimu ya Vədudu, ya rahiməl şeyxil kəbiriəhu. Ya Ğafuratən zənbi Davud. Ya mən la yuxliful-və'də və yə'fu ənil-məv'ud. Ya mən rizquhu və sitruhu lil-asinə məmdud. Ya mən huvə məlcə'u kulli məqziyyin mətrud. Ya mən danə ləhu cəmi'u xəlqihi bis-sucud. Ya mən ləysə ən-nili cudihi əhədun məsdud. Ya mən la yəhifu fi hökmihi və yəhlumu əniz-zalimil-ə'nud. İrhəm ubidən xatiən ləm yufi bil-uhud. Ənnəkə fə'alun lima turid. Ya barru ya vədud. Səlli əla Muhəmmədin xəyri məb'usin dəa ila xəyri mə'bud. Və əla alihit-təyyibinət-tahirinə əhləl-kərəmi vəl-cud. Vəf'əl binə ma əntə əhluh. Ya ərhəmər-rahimin. Və səlli əla Muhəmmədin və aliyə tahirin. "

 Müəllif: Rza Cahid "Mənəvi xəzinələr"

Hazırladı: İlahiyyatçı, Sara Zahidqızı

                                                                                             Müəlliflik Hüququ Əbədi Nur Müəssisəsinə aiddir


 


 3673, 

Dostların veb səhifələri

13203099
bu gün
Dünən
Bu həftə
Keçən həftə
Bu ay
Keçən ay
Bütün günlər
559
3999
33625
13020145
123360
154242
13203099

sizin IP ünvanınız: 34.204.181.91
2023-09-24 04:21

logo ebedinur

“ƏBƏDİ NUR”- Quran maarifi mərkəzi 2006 ci ildə Quran sevərlərə xidmət üçün təsis edilmişdir.

Əziz həmvətənlərimiz, gəlin bu ilahi və nurani nemətdən uzaqlaşmayaq!