Sağlam olmaq üçün oruc tutun!

Rate this item
(1 Vote)
  Sağlam olmaq üçün oruc tutun!   Əziz oxucular! Bilin ki, oruc sadəcə bir ibadət deyil. O, həm də bir çox xəstəliklərin sağalmasında dərman və şəfa qaynağıdır. Oruc eyni zamanda bədən hüceyrələrinin yenilənməsi və bədənin yenidən aktivləşdiricisidir. Xülasə oruc bütün həyatımızın yenilənməsi deməkdir. Əgər orucun faydalarını dərk etsək, o zaman onun dadını da hiss etmiş olacağıq. Allah-taala buyurmuşdur: «Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!» (Bəqərə, 183) Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: «Mədə bütün xəstəliklərin mərkəzi, oruc tutmaq isə onların ən yaxşı dərmanıdır» («Biharul-ənvar», c.62, səh.290). Alimlər bədənə daxil…
[...]

Read more 0

Bədəxlaqla necə rəftar etməli?

Rate this item
(1 Vote)
  Bədəxlaqla necə rəftar etməli? «(Ya Rəsulum!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla (döyüşdən qaçıb sonra yanına qayıdanlarla) yumşaq rəftar etdin. Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər» («Ali-İmran» surəsi, ayə 159). «(Bəzi adamların fəxr etdiyi) mal-dövlət, oğul-uşaq (oğullar) bu dünyanın bər-bəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də (Allahın mərhəmətinə) ümid etibarilə daha xeyirlidir!» («Kəhf» surəsi, ayə 46) Bir nəfər İmam Rzaya (ə) məktub yazıb soruşur: «Qızıma bədəxlaq bir insan elçi gəlib. Ona müsbət cavab verim, ya yox?» İmam (ə) cavabında deyir: «Əgər bədəxlaqdırsa, qızını ona vermə» («Vərasət və tərbiyət», səh.24, «Vəsailuş-şiə»,…
[...]

Read more 0

Televiziya və insan ömrü

Rate this item
(1 Vote)
  Televiziya və insan ömrü   Televiziya müasir dövrümüzün ən güclü informasiya vasitələrindəndir. Demək olar ki, insanların əksəriyyəti onun vasitəsilə bir çox məlumatlar əldə edirlər. Lakin bunlarla yanaşı, heç bir məna daşımayan, elmi əsasları olmayan sırf əyləncə və baş qarışdırmaq məqsədilə yayımlanan televiziya proqramları var ki, onları seyr etmək yalnız insanın ömrünün hədər getməsinə səbəb olur. Bu kiçik pəncərənin önündə heç bir fəaliyyət göstərmədən yalnız seyr edən minlərcə insan qüvvəsi iflic hala düşür. Təkcə televiziyanı seyr etmək və bununla kifayətlənmək insanların istedadının üzə çıxmasının qarşısını alır. Odur ki, televiziyadan mümkün qədər yalnız maariflənmək məqsədilə istifadə  etməliyik. Yaşayışı asanlaşdırmaq və ömrü…
[...]

Read more 0

İsmi əzəm

Rate this item
(1 Vote)
  İsmi əzəm   İsmi əzəmın mənası «əzəmətli hərflər» deməkdir. İləyh (Allah) kəlməsi ilə başlayır, huvə (yəni o) kəlməsi ilə qurtarır. İsmi əzəm hərflərində nöqtə yoxdur. Hərəkələrini (işarə, saitlər) dəyişsən belə, məna dəyişmir. Hər kim gün ərzində 11 dəfə oxusa, bütün işləri asanlaşar.   İsmi əzəm hansı ayələrdir?   İsmi əzəm ayələri Qurani-Kərimin  beş ayəsində gəlib. 1) «Bəqərə» surəsinin 255-ci ayəsində; 2) «Ali-İmran» surəsinin 2-ci ayəsində; 3) «Nisa» surəsinin 87-ci ayəsində; 4) «Taha» surəsinin 8-ci ayəsində; 5) «Təğabun» surəsinin 15-ci ayəsində.   İsmi əzəm barədə İslam alimlərinin fərqli fikirləri   1) Ümumiyyətlə, sidqi qəlblə Allahı çağırmağa ismi əzəm deyirlər. 2)…
[...]

Read more 0

Əhli-Beyt hədislərində dinin təlim və tərbiyəvi yönü

Rate this item
(1 Vote)
  Əhli-Beyt hədislərində dinin təlim və tərbiyəvi yönü   Hər hansı bir cəmiyyətin inkişaf və tərəqqisini təlim, təhsil və tərbiyə ilə bağlı işlər olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. «Cümə» surəsinin 2-ci ayəsində oxuyuruq: «Ayələrini onlara oxumaq, onları (əqidədə, əxlaqda və əməldəki çirkinliklərdən) pak etmək, onlara (səmavi) kitab, dini və əqli mərifətlər öyrətmək üçün ümmilərin (çoxusu savadsız olan Məkkə camaatının) arasından özlərindən olan bir Peyğəmbər seçən Odur. Doğrudan da onlar bundan öncə açıq-aşkar azğınlıq içində idilər». İmam Əlidən (ə) nəql olunmuş bir rəvayətdə də bu məsələ açıq bəyan olunmuşdur: «Həqiqətən, uca Allah İslamı özü, mələkləri və peyğəmbərləri üçün seçdi və onu işinin…
[...]

Read more 0

Təvəssül

Rate this item
(1 Vote)
  Təvəssül   Hal-hazırda dünya müsəlmanları arasında çox aktual olan məsələlərdən biri də təvəssüldür. Təvəssül İslam dininin inanclarından biridir. Bunu çox asanlıqla Qurani-kərim, əhli beytdən (ə) gələn hədis, rəvayət və sağlam əqli dəlillərlə sübut etmək olar.   Quranda buyurulur: “And olsun sənin canına, həqiqətən, bunlar öz məstliklərində sərgərdandırlar” (“Hicr” surəsi, ayə 72) . Bu ayədə Allah-təala öz peyğəmbərinin canına and içməklə insan əqlini dəhşətə gətirir. Qurani-Kərim buyurur: “Və həqiqətən, əgər bilsəniz, bu nə qədər əzəmətli bir anddır” (“Vaqiə” surəsi, ayə 76). İbn Abbas belə buyurmuşdur: “Allah-təala Muhəmməd peyğəmbərdən əziz bir məxluq yaratmamışdır”. Məlumdur ki, Allah-təala İslam peyğəmbərindən (s) başqa heç…
[...]

Read more 0

Kainatdakı qüsursuzluq

Rate this item
(1 Vote)
  Quran və elm haqqında...   İrəliləyən səhifələrdə Quran ayələrinin kainat haqqında verdiyi bəzi məlumatların elm ilə olan fövqəladə paraleliliyinə toxunacağıq. Amma əvvəlcə, Quran və elm mövzuları üzərində uzun müddətdir davam edən bir qarışıqlığa da toxunmaq lazımdır. Bu qarışıqlıq bəzi ateist “elm adamları”nın Qurana ön mühakiməli yaxınlaşmalarından qaynaqlanar. Allahın varlığına inanmayan, bu səbəbdən də Quranın Həzrət Muhəmməd (s) tərəfindən “yazıldığını” qarşıya qoyan bu kəslər, Quranın verdiyi xəbərlərin mütləq elmlə ziddiyyət təşkil edəcəyi nöqtəsindən hərəkət etmişlər. “VI əsrin məlumatı ilə yazılan bir kitab, əlbəttə davamlı inkişaf edən və yeni həqiqətlər üzə çıxaran elmlə ziddiyyət təşkil edəcək” kimi bir məntiq irəli sürmüşlər.…
[...]

Read more 0

Təvəssül

Rate this item
(1 Vote)
Təvəssül (lüğətdə və elmi dildə)   “Təvəssül” ərəb sözü olaraq “vəsilə” sözündən götürülmüşdür. Allahın razılığını qazanmaq istəyən hər bir insan onun razılığını cəlb edən saleh əməlləri onun dərgahında vasitə qərar verir. Duasının qəbul olmasını istəyən hər bir insan şəriətdə vasitə sayılan şeyləri onun hüzuruna təqdim edir. “Təvəssül” (bəndənin öz Rəbbinə duasının qəbul olması üçün) hər hansı bir şeyin vasitə olaraq təqdim edilməsidir. Misal üçün əgər bəndə Allahın gözəl adlarını, uca sifətlərini, əzəmətini və paklığını xatırlayıb dilinə gətirərsə və sonda isə öz diləyini diləyərsə artıq Allahın gözəl sifətlərini öz hədəfinə yetişməkdən ötrü vasitə qərar vermiş olur. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allah-təala…
[...]

Read more 0

Hesabat

Rate this item
(1 Vote)
  Hesabat Amerikada qan təzyiqi * 50 milyon amerikalı, yəni bu ölkənin 23%-i qan təzyiqindən əziyyət çəkir.   Amerikada abort * Hələ 1997-ci ilin hesabatına görə bir milyon 186 min abort faktı qeydiyyata alınmışdır.   Amerikada uşaq əxlaqsızlığı * Amerikada 2000-ci ildə hər 37 saniyə ərzində bir uşaq itkin düşmüşdür. Bu isə ümumilikdə 801 min 332 uşağın itkin düşməsi deməkdir. Bu uşaqların əksəriyyəti cinsi istismar, ticarət və əxlaqsız filmlərdə çəkiliş üçün oğurlanmışdır. Hal-hazırda Amerikada 100 min şagird məktəbə gedərkən özü ilə silah götürür. * Hər 18 saniyədə bir uşaq evini tərk edir ki, bunların yüzdə yetmiş faizi öz evlərinə artıq…
[...]

Read more 0

Kərbəlada qadınların rolu

Rate this item
(1 Vote)
  Kərbəlada qadınların rolu   Qadın yaradılış cəhətindən çox zərif və lətif məxluqdur. Lakin buna baxmayaraq, Allah onu başqa məxluqlarına bəxş etmədiyi istedad və keyfiyyətlərlə zənginləşdirmişdir. Ona bu qabiliyyət bəşəri tərbiyə etmək, onu inkişaf mərhələsinə çatdırmaq üçün bəxş olunmuşdur. İnsan şəxsiyyətinin formalaşmasında ən güclü amil təlim-tərbiyədir və bu işin ən mühüm aparıcısı qadın olub və olmaqdadır. Hər bir ilahi rəhbər, Allah peyğəmbəri ana qucağından besətə doğru ucalmışdır. İnsan ömrünün təməli sayılan uşaqlıq və yeniyetməlik dövrünü hər bir şəxs bir qadının himayə və nəzarəti altında keçirməkdədir. Hələ İslamdan əvvəlki tarixə nəzər salsaq orada böyük şəxsiyyətlərin həyatında qadınların misilsiz rolunun olduğunu görə…
[...]

Read more 0

Həqiqət axtarışında

Rate this item
(1 Vote)
  Həqiqət  axtarışında   İnsan müəyyən bir məsələ haqqında fikir yürüdərkən nəyəsə əsaslanır və bunu sübut etmək üçün istinad etdiyi mənbəni misal göstərir. Hər bir fikrin qəbul olma şərti vardır ki, bu da istinad edilən mənbənin etimadlı olmasından asılıdır. Mübahisə aparan hər iki tərəfin qəbul etdiyi fikri onların birgə etimad etdikləri mənbə təsdiq edir. Məsələn, yəhudilər Musa (ə) haqqında danışarkən “İncil”ə əsaslanırlar.  Halbuki Allah tərəfindən nazil olan bu kitabları onlar təhrif etmişlər. Ona görə də onların istinad etdikləri kitablarda ağlasığmaz fikirlər, peyğəmbərlərin həyatı haqqında uydurma və gülünc hadisələr vardır. Lakin Qurani-kərim Peyğəmbərimizə (s) nazil olduğu vaxtdan dövrümüzə qədər bir hərfinə…
[...]

Read more 0

Ümumbəşər kitab Quran

Rate this item
(1 Vote)
  Düzgün dəyərləndirin!   Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə! Bu məqalə Ağalar Məmmədovun “Alma” qəzetindəki Quranla bağlı məqaləsinə cavab olaraq yazılıb.   - Bəzi dırnaqarası yazarlar müqəddəs İslam dinimizin yalnız ərəb qövmünə aid olmasını iddia edən məqalələrlə çıxış ediblər. Qurani-kərimlə dərindən tanış olmayan adı gedən yazarlar bu iddia və iftiraları üçün hətta bəzi Quran ayələrinə də istinad ediblər. Bu tip yazarlar iki haldan xaric deyillər: onların bir qismi mümkündür ki, bilməməzlik və məlumatsızlıq üzündən belə məntiqsizlik və insaflığa yol versinlər. Bu qism yazarlarla üzləşmək təbii ki, çox asandır. Onları sadəcə məlumatlandırmaq lazımdır. Güman edirəm ki, onlar ən azı “Əbədi…
[...]

Read more 0

Sən nə üçün yaranmısan?

Rate this item
(1 Vote)
  Sən nə üçün yaranmısan?   Muhəmməd Peyğəmbər (s) buyurub: “Ey Allahından xəbərsizlər, bilin ki, bu dünyada siz yatmısınız, ölən günü oyanacaqsız”.                                                               أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ “Elə güman edirsiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışıq və daha bizə tərəf qayıtmayacaqsınız?” (“Muminun” surəsi, ayə 115 )   Bəli, sən əbəs yerə yaradılmamısan... Bilirsənmi Allahdan və ibadətdən niyə bu qədər uzaqsan? – Adəm yarananda şeytan Allahın əmrindən dönüb  Adəmə baş əymədi və Allahın dərgahından qovuldu. Uzun illər etdiyi ibadətin əvəzində Allah ona insanların qəlbinə girmək icazəsi verdi. Şeytan cavabında dedi: “Daha özünə bəndə tapmazsan, 100-dən 95-ni aldadıb sənə…
[...]

Read more 0

Ətir – həyatın zinəti

Rate this item
(1 Vote)
  Ətir – həyatın  zinəti Allahın Rəsulu (s): “Gözəl ətir qəlbi qüvvətləndirir”.                                                                                   İslam dini ruhun paklığına böyük əhəmiyyət verməklə yanaşı, zahiri təmizliyə də xüsusi diqqət yetirir. Bu zahiri təmizliyin əsas nişanələrindən biri də ətirdir. İslamda ətirə verilən diqqəti nəzərə alaraq onunla bağlı bir çox məsələləri, o cümlədən, məsumlarımızın ətirə münasibəti, ətirin təsiri, ondan nə vaxt və hansı ətirdən istifadə edilməsi və…
[...]

Read more 0

Bir gəncin məktubu

Rate this item
(1 Vote)
  Bir gəncin məktubu   Qurani-kərim, qəlblərə nur saçan bir kitab.... Bəli, Qurani-kərimlə tanışlığımdan sizə söhbət açmaq istəyirəm. İlk dəfə Quranı görəndə ona aşiq oldum, vərəqlədim və oxumağa başladım. Eşqim daha da artdı. Heç bilirsiniz necə oxudum? Allah-təalanın Qurani-kərimin “Ələq” surəsinin 1-5 ayəsində əmr etdiyi kimi: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ “(Ya Peyğəmbər! Qurani-kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! O insanı laxtalanmış qandan yaratdı. O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi. (Ya Peyğəmbər!) Oxu sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, insana bilmədiklərini öyrətdi”.   Qurani-kərim bizə deyir ki, oxuyun! Nəyi…
[...]

Read more 0

Televiziya

Rate this item
(1 Vote)
Televiziya Onun yaşı 50-dən bir az artıqdır. Ancaq bu müddət ərzində o, cəmiyyətimizə elə daxil olmuşdur ki, onsuz keçinmək, hətta həyatımızı onsuz təsəvvür etmək belə qeyri-mümkündür. Kəşf edildiyi gündən etibarən, ailəmizin üzvünə çevrilmiş, digərlərindən daha çox diqqətə layiq görülmüş, sevilmiş və ən nəhayət, hamını - heç kəs istisna olmadan, düşüncəsindən tutmuş, yaşam tərzinə qədər  "mənimsəmiş"dir. Bu mənimsəmə prosesindən heç kəs yan gəzə bilməmiş, böyüklü-kiçikli hamı onun təsiri altına düşmüşdür. Bu qeyri-adi hakimiyyətə malik ailə üzvünün adı "televiziya"dır. Qeyd etdik ki, onun nüfuz dairəsinə hamı daxildir. Ancaq onun təsiri özünü azyaşlılarda daha qabarıq göstərməkdədir, ən azından ona görə ki, ətraf mühitin…
[...]

Read more 0
2
End

Dostların veb səhifələri

13202762
bu gün
Dünən
Bu həftə
Keçən həftə
Bu ay
Keçən ay
Bütün günlər
222
3999
33288
13020145
123023
154242
13202762

sizin IP ünvanınız: 34.204.181.91
2023-09-24 03:15

logo ebedinur

“ƏBƏDİ NUR”- Quran maarifi mərkəzi 2006 ci ildə Quran sevərlərə xidmət üçün təsis edilmişdir.

Əziz həmvətənlərimiz, gəlin bu ilahi və nurani nemətdən uzaqlaşmayaq!